Ouderraad

De Ouderraad (OR) vormt het bestuur van de oudervereniging.
Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging, omdat je kind op school zit.

De OR vertegenwoordigt de ouders, signaleert en bespreekt knelpunten binnen de OR.
Als ouderraad geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de medezeggenschapsraad
(MR)/team. De MR  is de "onderhandelaar" van de ouders in het tot stand komen van beleidsbesluiten.

Het doel van de OR is om de belangen tussen school en ouders te behartigen, samenwerking te stimuleren en de bloei van de school te bevorderen.

De OR organiseert mee, assisteert en verleent hand- en spandiensten rondom activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. Zo organiseren wij, samen met het team, de sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, paasactiviteit, sportdag, schoolreisje en de laatste schooldag. Verder helpen we bij het versieren van de school bij diverse thema's
en ondersteunen we bij het uitdelen van drank en traktaties aan zowel de kinderen als de ouders.

De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.
Bij deze vergaderingen is één teamlid aanwezig.

De vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in de school.
De vergaderdata zijn terug te vinden in de agenda op ouderportaal.

Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat de oudervereniging uit de volgende ouders:
 
Voorzitter: Marjon Gerris
Penningmeester: Odile Klompen
Leden: Helga Peeters
  Christianne van Roij
  Ilse Coolen
  Maaike van Herpt
  Frederika Hoeben
  Karin Orbon
  Lia Schouten
  Anke Steuten
  Riny Bovy Ortmans
Adviserend lid: Leerkracht Fraukje Lempens