Schooltijden

In de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) worden strenge eisen gesteld aan verplichte lestijd en lesuren.
Het les- en vakantierooster zijn zo opgesteld dat het wettelijk minimum aantal lesuren per schooljaar en voor de totale basisschoolperiode ruim wordt gehaald.

Basisschool De Verrekijker hanteert het continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school overblijven.

De lestijden voor groep 1 zijn:
 
Maandag     08.30u - 14.30u
Dinsdag    08.30u - 14.30u
Woensdag    08.30u - 12.30u
Donderdag    08.30u - 14.30u
Vrijdag    vrij

De lestijden voor groep 2 t/m 8 zijn:
 
Maandag     08.30u - 14.30u
Dinsdag    08.30u - 14.30u
Woensdag    08.30u - 12.30u
Donderdag    08.30u - 14.30u
Vrijdag  08.30u - 14.30u