Verlof aanvragen

Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig. U bent verplicht om uw kind dagelijks naar school te laten gaan. U mag uw kind niet zomaar thuis houden. 

In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de regels staan in onderstaande documenten. We verzoeken u vriendelijk om u te houden aan de regelgeving leerplicht en verlof. 

  • Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier verlof;
  • Klik hier voor uitleg van de regels voor aanvragen verlof;
  • Klik hier voor uitleg betreffende de termen 'specifieke aard van het beroep' en 'andere gewichtige omstandigheden';