Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

In de MR hebben plaats:
Monique Rademakers (ouder)
Marleen Kirkels (ouder)
Nicole Camp (leerkracht - voorzitter)
Bianca Otten (leerkracht)


 
De heer Ivo Thijssen is als directeur adviserend lid.

Notulen MR
De notulen worden steeds in de vergadering erna goedgekeurd, en vervolgens geplaatst op de website. 

Schooljaar 2023-2024
Notulen 19 september 2023 / Notulen 30 januari 2024

Jaarverslag
Schooljaar 2022-2023

Notulen GMR
De notulen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vindt u hier