Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

In de MR hebben plaats:
Monique Rademakers (ouder)
Marleen Kirkels (ouder)
Nicole Camp (leerkracht - voorzitter)
Bianca Otten (leerkracht)


 
De heer Ivo Thijssen is als directeur adviserend lid.

Notulen MR
De notulen worden steeds in de vergadering erna goedgekeurd, en vervolgens geplaatst op de website. 

Schooljaar 2022-2023
Notulen 11 oktober 2022 / Notulen 29 november 2022 / Notulen 28 februari 2023 / Notulen 18 april 2023 / Notulen 4 juli 2023