Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

In de MR 2021-2022 hebben plaats:
Monique Rademakers (ouder)
Maurice Stals (ouder)
Nicole Camp (leerkracht - voorzitter)
Bianca Otten (leerkracht)
 
De heer Ivo Thijssen is als directeur adviserend lid.

Notulen MR

Notulen 12 oktober 2021
Notulen 23 november 2021
Notulen 25 januari 2022
Notulen 15 maart 2022