Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

In de MR hebben plaats:
Monique Rademakers (ouder)
Marleen Kirkels (ouder)
Nicole Camp (leerkracht - voorzitter)
Bianca Otten (leerkracht)
 
De heer Ivo Thijssen is als directeur adviserend lid.

Notulen MR

Notulen 12 oktober 2021
Notulen 23 november 2021
Notulen 25 januari 2022
Notulen 15 maart 2022
Notulen 7 juni 2022