Leerlingenraad

Op de Verrekijker vinden we het belangrijk om te weten hoe de kinderen denken over zaken die op onze school spelen. Er is een kinderraad opgericht, waarin kinderen uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zitten. Deze raad vergadert een aantal keer per jaar samen met de teamleider of leerkracht. Mocht er in de groep iets spelen wat de hele school aangaat, dan kan dit hier bespreken worden en eventueel schoolbreed opgepakt worden.