Schoolplan en schoolontwikkelplan

Gedurende het schooljaar 2019-2020 is door het voltallig team hard gewerkt aan een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2024. In dit Schoolplan hebben we tal van zaken tegen het licht gehouden en beschreven. In dit document treft u ook de visie en missie van onze stichting aan als ook het strategisch beleid voor de komende jaren. Dit Schoolplan is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en men heeft ingestemd met dit plan. 

Klik hier om het schoolplan in te zien.

In het Schoolplan 2020-2024 hebben de grove richting beschreven. In het zogenaamd Schoolontwikkelplan hebben we beschreven waar we gedurende het schooljaar concreet aan willen werken op de Verrekijker.
Klik hier voor het schoolontwikkelplan van dit schooljaar. 

Ook het Werkdocument beleidsdoelen Schoolplan is hier ter inzage toegevoegd.
 
Schoolontwikkelplan 2023-2024
In het schoolontwikkelplan hebben we beschreven waar we gedurende het schooljaar concreet aan willen werken op de Verrekijker.

Klik hier op het schoolontwikkelplan 2023-2024 in te zien.