Educatief Partnerschap

Als basisschool vinden we ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk.  

Het is bekend dat ouders betrekken in het onderwijs de ontwikkeling van kinderen bevorderd. Thuis en school zijn voor een kind twee belangrijke omgevingen. Wanneer ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over hoe ze het kind het beste kunnen ondersteunen noemen we dat educatief partnerschap. Dat is niet nieuw op onze school. 

 

Maar educatief partnerschap gaat verder. Naast het samen afstemmen op kindniveau kan er ook samen worden nagedacht op schoolniveau. Een aantal ouders worden uitgenodigd om samen met de school na te denken over lopende en toekomstige schoolontwikkelingen. Dit doen we binnen de werkgroep Educatief Partnerschap.  

Een werkgroep waarbij ouders en leerkrachten op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan. Schoolontwikkelingen worden besproken en waar nodig denken we na hoe we de schoolontwikkeling, praktijk van alledag, kunnen verbeteren. 

 

In de werkgroep Educatief Partnerschap hebben plaats:

 

Miranda Platteel ouder
Chrissy van de Kruijs         ouder
Rob Gerris            ouder
Laura Geenen             ouder
Dave Geelen             ouder
Ineke Litjens             ouder
Manon van den Bergh        leerkracht, voorzitter werkgroep
Ivo Thijssen              als schoolleider adviserend lid