Kinderopvang

Kinderopvang Hoera
De Verrekijker ontwikkelt zich meer en meer tot een Integraal Kind centrum, waarin school samenwerkt met partners als bibliotheek en kinderopvang.
 
Een van onze partners is Hoera Kindercentra. Hoera biedt binnen onze basisschool de voorschoolse educatie aan (peuterprogramma Puk en Muk) alsook voor- en naschoolse opvang. In de toekomst willen we ook dagopvang van 0 t/m 4 jaar jarige realiseren. 
 
Peuterprogramma
De Peutergroep maakt gebruik van de methode Puk en Co. Hiermee wordt inhoudelijk aangesloten op het ontwikkelingsgerichte onderwijs van basisschool de Verrekijker. Met Puk en Co wordt een brede basis gelegd voor de Nederlandse taalvaardigheid bij peuters. De nadruk ligt hierbij vooral op spreken, luisteren en op uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast besteedt Hoera Ell in het peuterprogramma aandacht aan de ontwikkeling van sociaalcommunicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. Puk en Co is een totaalprogramma dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert.
De peuters worden bij Hoera gevolgd middels het kindvolgsysteem KIJK. Regelmatig vindt er, na toestemming van ouders, overleg plaats tussen de school en Hoera zodat de inhoud van het peuterprogramma nog beter kan worden afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het individuele kind. Uitwisseling van expertise en kennis wordt door ons als een grote meerwaarde gezien.
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
In onze basisschool is ook de buitenschoolse opvang Hoera Ell gehuisvest. BSO Hoera Ell valt onder Hoera Kindercentra. Binnen deze BSO zijn kinderen welkom vanaf groep 1 tot en met groep 8.
De capaciteit bestaat uit één groep van maximaal 12 kinderen met 2 begeleiders.
 
Openingstijden BSO:
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 07.30u - 08.30u (op aanvraag vanaf 06.30u). Maandag, dinsdag en donderdag van 14.30u - 18.00u (op aanvraag tot 18.30u).
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt van Hoera kindercentra. Telefoon: 077-3589797
E-mail: info@hoerakindercentra.nl
Website: www.hoerakindercentra.nl