Lestijden

In de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) worden strenge eisen gesteld aan verplichte lestijd en lesuren.
Het les- en vakantierooster zijn zo opgesteld dat het wettelijk minimum aantal lesuren per schooljaar en voor de totale basisschoolperiode ruim wordt gehaald.

Basisschool De Verrekijker hanteert het continurooster.
Dit betekent dat de kinderen op school overblijven.

De lestijden voor groep 1/2 zijn:

 
 Maandag   08.30u - 14.30u
 Dinsdag  08.30u - 14.30u
 Woensdag  08.30u - 12.30u
 Donderdag  08.30u - 14.30u
 Vrijdag  08.30u - 12.00u

 > gymnastiekles
De lestijden voor groep 3 t/m 8 zijn:
 
 Maandag   08.30u - 14.30u 
 Dinsdag  08.30u - 14.30u
 Woensdag  08.30u - 12.30u
 Donderdag  08.30u - 14.30u
 Vrijdag  08.30u - 14.30u


 > gymnastiekles


 > gymnastiekles