Algemene informatie

De Ouderraad (OR) vormt het bestuur van de oudervereniging.
Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging, omdat je kind op school zit.

De OR vertegenwoordigt de ouders, signaleert en bespreekt knelpunten binnen de OR.
Als ouderraad geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de medezeggenschapsraad
(MR)/team. De MR  is de "onderhandelaar" van de ouders in het tot stand komen van
beleidsbesluiten.

Het doel van de OR is om de belangen tussen school en ouders te behartigen,
samenwerking te stimuleren en de bloei van de school te bevorderen.

De OR organiseert mee, assisteert en verleent hand- en spandiensten rondom activiteiten
die voor de kinderen worden georganiseerd. Zo organiseren wij, samen met het team, de
sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, paasactiviteit, sportdag, schoolreisje en de
laatste schooldag. Verder helpen we bij het versieren van de school bij diverse thema's
en ondersteunen we bij het uitdelen van drank en traktaties aan zowel de kinderen als de
ouders.

De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij
deze vergaderingen is één teamlid aanwezig.

De vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in 'de Kijker'.
De vergaderdata zijn terug te vinden in de agenda op de schoolwebsite en op het
ouderportaal.

De OR bestaat uit:
Marjon Gerris  - Voorzitter (06-46253404)
Odile Klompen - Penningmeester
Helga Peeters
Christianne van Roij
Ilse Coolen
Maaike van Herpt
Frederika Hoeben
Karin Orbon
Lia Schouten
Anke Steuten
Riny Bovy-Ortmans

Contactpersonen
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de ouderraad.