Leden

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

In de MR 2020-2021 hebben plaats:
Monique Rademakers (ouder)
Maurice Stals (ouder)
Nicole Camp (leerkracht)
Bianca Otten (leerkracht - voorzitter)
 
De heer Ivo Thijssen is als directeur adviserend lid.