Aanmelden nieuwe leerlingen

Middels het invullen van het aanmeldformulier, vraagt u een inschrijving van uw kind bij onze basisschool.
Definitieve inschrijving zal echter pas plaatsvinden ná een positief intakegesprek.
De teamleider of groepsleerkracht zal u persoonlijk uitnodigen voor dit gesprek.

 
Klik hier voor het aanmeldformulier van basisschool de Verrekijker.

Bij de verwerking van het aanmeldformulier houden we ons aan de wet Bescherming Persoonsgegevens.