Aanmelden nieuwe leerlingen

Middels het invullen van het contactformulier, vraagt u een inschrijving van uw kind bij onze basisschool.
Definitieve inschrijving zal echter pas plaatsvinden ná een positief intakegesprek.
De intern begeleider of groepsleerkracht zal u persoonlijk uitnodigen voor dit gesprek.
 
Klik hier voor het contactformulier.