Schoolplan

Gedurende het schooljaar 2019-2020 is door het voltallig team hard gewerkt aan het nieuwe Schoolplan voor de periode 2020-2024. In dit Schoolplan hebben we tal van zaken tegen het licht gehouden en beschreven. In dit document treft u ook de visie en missie van onze stichting aan als ook het strategisch beleid voor de komende jaren. Dit Schoolplan is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en men heeft ingestemd met dit plan. 

Klik hier om het schoolplan in te zien.

 
Ook het "Werkdocument beleidsdoelen Schoolplan" is hier ter inzage toegevoegd.